Sisäpihan uudistustyö Pietarinkadulla

Asunto-osakeyhtiö Kointähden kokonaisvaltainen sisäpihan uudistus toteutettiin Mikko Vekkeli Designin laatiman suunnitelman perusteella. Yli 100-vuotiaan arvokiinteistön sisäpihat olivat kunnostuksen tarpeessa.

Kokonaisuudessaan 450 neliömetrin kokoinen urakka-alue koostui kahdesta pihasta, jotka yhdistyivät samaan porttikongiin. Pihojen vanhat asfaltoinnit olivat jo halkeilleet ja kuluneet aikojen saatossa, joten ne poistettiin ja samalla piha-alueelle tehtiin massanvaihto 30 senttimetrin syvyydeltä. Asfaltointi korvattiin betoni- ja graniittikivetyksellä, joka rakennettiin porttikongiin asti.

Aiemmin kattovedet virtasivat vapaasti pihamaalle. Osana uudistyötä asennettiin kattovesikaivoja yhteensä 12 kappaletta, jotka liitettiin viemäriverkostoon. Suoraan pihamaalle satava vesi otetaan haltuun urakan yhteydessä asennettujen linjakuivauskourujen avulla.

Piha-alueen yleisilmeen kohentamiseksi läntiselle sisäpihalle asennettiin lisäksi kaksi graniittimuuria; toinen istutusallasta ja toinen erillisen rakennuksen terassia varten. Molemmilla pihoille asennettiin lisäksi uudet pyörätelineet. Uudistuksella parannettiin sekä sisäpihan viihtyvyyttä että käytettävyyttä.

Osa monivaiheisen urakan työvaiheista toteutettiin teltoissa, mikä mahdollisti työskentelyn talven aikana olosuhteista riippumatta. Urakka toteutettiin kokonaisuudessaan oman henkilöstön ja luotettavimpien yhteistyökumppaneiden voimin. Kohde valmistui tammikuussa 2017.

Voit tutustua kohteeseen alla olevien kuvien kautta!

Piha-alueen uudistus koostui seuraavista työvaiheista:

  • Vanhan asfaltin poisto
  • Massan vaihto
  • Kattovesikaivojen asennus ja niiden liittäminen viemäriverkostoon (12 kpl)
  • Kallion lohkominen putkien ja kaivojen kohdalta
  • Pihan kiveäminen betoni- ja graniittikivillä
  • Kahden graniittimuurin asennus
  • Pyörätelineiden asennus
  • Teräksisen metalliaidan asennus
  • Linjakuivauskourujen asennus pintavesille